Allmännyttans traineeprogram 2020/2021 är öppen för ansökan

28 februari 2020 08:17

Till Allmännyttans traineeprogram 2020/2021 söker Svenska Bostäder tre nyexaminerade personer i rollerna som biträdande projektledare nybyggnad, biträdande installationsledare VVS och verksamhetsutvecklare.

Tidigare traineer
Tidigare traineer: Axel Ekström, Linnéa Fällström, Lovisa Dyall Silfverbrand, David Sjöberg, Erica Ek och Matilda Andersdotter.

– Det känns jätteroligt att kunna erbjuda tre traineetjänster till nästkommande period, säger Linnéa Fällström som samordnar traineeprogrammet från Svenska Bostäder.

Allmännyttans Traineeprogram startar under hösten 2020 och pågår under ett år. Ansökningsperioden är 28 februari – 5 april. Deltagarna anställs på ett av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag för en specifik tjänst och har sin hemvist där under hela utbildningen.

I år söker Sveriges Allmännytta 10 deltagare till sex allmännyttiga bostadsföretag, varav Svenska Bostäder har totalt tre platser, som biträdande projektledare nybyggnad, biträdande installationsledare VVS och verksamhetsutvecklare.

Fördelarna med ett traineeprogram

Hela bygg- och fastighetsbranschen är i stort behov av unga talanger. Genom Allmännyttans Traineeprogram tar bolagen ett gemensamt ansvar för återväxten i branschen. Förutom erfarenhet från branschen har tidigare traineer lyft fördelarna med att få ett stort nätverk och personlig utveckling.

Fakta Allmännyttans Trainee

Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), står bakom traineeprogrammet som pågår under ett år. Deltagarna anställs på ett av Sveriges Allmännyttas drygt 300 medlemsföretag för en specifik tjänst och har sin hemvist där hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler och med traineer från alla delar av landet. Utbildningen innehåller även uppgifter och uppföljningssamtal med närmsta chef. Drygt 130 personer har sedan starten 2006 genomgått Allmännyttans Trainee. På Svenska Bostäder har hittills nio personer genomfört utbildningen.

Ansök nu