Greken och Engelsmannen

Västerort / Blackeberg

Längst med Björnsonsgatan i Blackeberg bygger Svenska Bostäder två punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 95 lägenheter.

Rum 2 - 5 rum och kök
Storlek 47 - 114
Antal 95
Byggstart juni 2019
Inflyttning början av 2022

Välplanerade lägenheter med hög kvalitet

Vi bygger med hög standard. Lägenheterna är välplanerade med hög kvalitet i alla materialval. Fokus vid all planering är hyresgästens trivsel, trygghet och krav på funktionalitet. Badrummen och duschrummen har kakel och klinker, tvättmaskin och torktumlare, spisen har glaskeramikhäll och golven har parkett. De flesta av lägenheterna får balkong.

Fibernätet SB Bredband, installeras i alla lägenheter för tv, bredband och telefoni.

Antal lägenheter per kvarter

 

Greken 2 

Engelsmannen 7

2 RoK

14 (47 kvm)

16 (55 kvm)

3 RoK

8 (79 kvm)

32 (77 kvm)

4 RoK

6 (92 kvm)

17 (83 kvm)

5 RoK

2 (114 kvm)

 

Hus anpassade efter omgivningen

Vi bygger två punkthus på nio våningar i kvarteret Engelsmannen 7. Bredvid byggs ett lamellhus på fyra våningar, Greken 2, med underliggande suterrängvåning. 

Bebyggelsen är planerad med god hänsyn till terrängen, omgivande stadsbildskaraktär samt kulturhistoriska värden. Blackebergsstråkets funktion och karaktär samt det mest centrala och värdefulla ekbeståndet bevaras

Kollektivtrafik, cykel och bilpool

Husen byggs med närhet till kollektivtrafik med både Islandstorget och Blackebergs t-banestationer inom promenadavstånd.

I husen finns det många cykelparkeringar och en bilpool i nära anslutning. Ett underliggande garage byggs med 38 platser.

Lek, bad och natur – precis runt hörnet

Planområdet utgörs av ett halvöppet parkstråk som löper mellan den befintliga bebyggelsen mot Blackebergsstråket, ett centralt lek- och rekreationsstråk. I Blackebergsstråket finns en stor lekplats med plaskdamm och parkleksverksamhet. Lekplatsen är väl utrustad för flera åldrar och har en central placering i stadsdelen. Blackebergsskogen, som är en del av Grimsta naturreservat, är också ett viktigt och nära rekreationsområde. Även Kanaanbadet samt Ängbybadet, två välbesökta naturbad vid Mälaren, har kopplingar till planområdet via närliggande gångvägar.

Ett tryggt gångstråk

Stockholms stad har ändrat placeringen av gångstigen från Blackebergsstråket för att anpassa den till de nya husen. Den nya dragningen ska bidra till ett tryggare gångstråk och en socialt hållbar närmiljö genom att delar av parkstråket bebyggs och delar av bottenvåningarnas fasader mot gata och parkstråk öppnas och förses med entréer. Gångvägens entré från Björnsonsgatan är viktig att bevara fri från bebyggelse då denna utgör ett brett, samlande parkstråk mot Blackebergsstråket. Befintliga träd har sparats i så stor utsträckning som möjligt.

Bilder

Bilder
Bilder
Ladda ner

Karta

Laddar...

Kontakt

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via  Bostadsförmedlingen. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Är du redan hyresgäst gör en intresseanmälan via den interna byteskön på Bostadsförmedlingen.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.