Finlandsgatan får fler hyresrätter

Järva / Akalla

Stockholms stad satsar stort på att utveckla Finlandsgatan i Akalla och Svenska Bostäder har därför fått i uppdrag att bygga hyresrätter, lokaler och förskolor här. Våra kvarter Kotka och Saima kommer att göra gatan mer lik en stadsgata och locka fler att använda platsen.

Antal 380
Byggstart preliminärt 2025
Inflyttning etappvis från 2027

Större lägenheter efterfrågas i Akalla

Planen är att bygga två kvarter med cirka 380 hyresrätter. Det kommer att bli fina hus med trevliga och levande gårdar. Lägenheterna kommer att variera i storlek men tonvikten ligger på större lägenheter eftersom det efterfrågas i området. Kötiden för en fyra i Akalla låg 2019 på ca 13 år i genomsnitt. De två förskolorna kommer att ha plats för 200 barn. I bottenvåningarna planeras det för verksamheter som kan vara till nytta för alla i kvarteret. 

Illustration: Stadsbyggnadskontoret

Parkering under husen

Idag står två parkeringshus på platsen där husen ska byggas. De kommer att rivas och nya parkeringsplatser skapas i garage under de nya husen.