Vi bygger miljöanpassat

Idag bygger vi bara lågenergihus när vi bygger nytt. Vid större ombyggnader byter vi ut gamla installationer mot nya och energieffektiviserar så mycket som möjligt.

Solceller på tak i Husby
Solceller på tak i Husby. Cirka 10 000 kvadratmeter eller motsvarande 1,5 fotbollsplaner med solceller har monterats på taken i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby under 2013-2014. Det gör att Järva är solcellstätast i Sverige

Bland annat sätter vi in bättre fönster och tätar väggarna samt installerar ny ventilationsteknik som kan återvinna värmen från huset. Vi använder bara miljöanpassade varor i alla led.

Svenska Bostäder har beslutat att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad ska följas i såväl nybyggnadsprojekt som i större ombyggnadsprojekt.

Byggvarubedömning

För att enkelt kunna välja de mest miljöanpassade varorna har Svenska Bostäder tillsammans med ett tjugotal andra stora fastighetsägare tagit fram miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen. Tillsammans ställer vi krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer!

Miljöbedömning av de varor som ska användas i vår verksamhet, görs i systemet enligt Byggvarubedömningens bedömningskriterier, som omfattar ämnen och ämnesgrupper som bör undvikas.

Varan kan få bedömningen Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. Vi ska i första hand använda produkter som fått värderingen Rekommenderas och i andra hand Accepteras.

Läs mer om byggvarubedömningen

Passivhusteknik

Ett passivhus värms av de boendes egen kroppsvärme tillsammans med spillvärmen från elapparater.

Kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen var vårt första passivhus och även första hyreshuset med passivhusteknik i Stockholm

Huset har betydligt mer isolering än ett vanligt hus. I en värmeväxlare återvinns 85– 90 procent av den utgående varma luften vid ventilationen.

Husen blir välisolerade, får fönster med minimalt värmeläckage och ett fläktsystem som återvinner värmen i frånluften.

Tyck till om sidan