Lokalenheten

Svenska Bostäder äger och förvaltar närmare 4 000 kommersiella lokaler i Stockholms stad. Det är allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, skolor, vårdanläggningar och lager.

Vårt mål är att erbjuda stockholmarna ändamålsenliga och prisvärda lokaler. Vi vill också skapa levande och attraktiva stadsdelar. Genom att ägna särskild uppmärksamhet åt förortscentra vill vi bidra till att det finns ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i närmiljön.

Våra köpcentrum

Vi äger och förvaltar centrumanläggningarna i,

  • Björkhagen   
  • Dalen
  • Husby
  • Kärrtorp
  • Vällingby

Vill du hyra en lokal?

Här listar vi alla lediga lokaler för uthyrning.

Tyck till om sidan