Lokalhyresgäster kan få rabatt på hyran på grund av corona

Svenska Bostäder erbjuder lokalhyresgäster möjligheten att få rabatt på hyran på upp till 50 procent. Ansökan behöver göras senast 31 maj.

Coronapandemin slår hårt mot Stockholms företagare. De lokalhyresgäster som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av pandemin kan ansöka om att få rabatt på upp till 50 procent av hyran. Regeringen har tagit fram en lista över vilka som räknas som utsatta branscher. Se listan här.

Caroline Blitz jobbar som lokalförhandlare på Stadsholmen och i mitten av mars började hyresgäster höra av sig och be om hyresrabatt.
– Det var framförallt restauranger som hörde av sig i början, säger Caroline. Och det vi gjorde då var att lägga anstånd på hyresbetalningarna.

Får höra av sig vid behov

Svenska Bostäder har väntat in regeringens beslut om stödpaket och nu när det är färdigt kan lokalhyresgäster höra av sig vid behov och be om hyresrabatt. Det är endast företag som kan få rabatten. Halva stödet bekostar Svenska Bostäder och halva stödet bekostar regeringen. Det är dessutom möjligt att skjuta fram hyresbetalningar eller dela upp kvartalshyra till månadsbetalning. Det kostar ingenting extra april-juni.

Ansökan behöver göras senast 31 maj

Du kan ladda ner ansökningsblanketten här. Mejla den till
lokaler@svenskabostader.se. Ansökan behöver göras senast 31 maj.

– Vi handlägger varje ärende så fort som möjligt, säger Caroline Blitz. Ju snabbare vi får in en ansökan desto snabbare kan vi hantera den.

Ladda ner ansökningsblankett hyresrabatt

 

Frågor och svar


Vilka hyresgäster gäller det?

Det gäller lokalhyresgäster som hyr av Svenska Bostäder, Stadsholmen och Newsec i Vällingby Centrum.

Kommer alla att få hyresnedsättning?

Varje lokalhyresgäst prövas för sig. Det finns många olika situationer som kräver olika hantering. Vi vill hjälpa så många som möjligt, men det ska samtidigt vara styrkt att omsättning gått ner under den här tiden, att företaget är seriöst och har goda möjligheter att komma tillbaka efter den tillfälliga nedgång som corona skapar.

Hur stor hyresnedsättning handlar det om?

Det kan variera. Vi handlägger varje ärende för sig. Det kan i något fall handla om större nedsättning, men också om lägre nivåer.

Har någon fått avslag?

Regeringens stödpaket riktas till utpekade branscher. Vi kommer att behandla ärenden också från andra branscher, men företagare måste kunna styrka en nedgång i omsättningen under den här perioden, ha sina papper i ordning (skatter och avgifter) och en bra plan för att komma igång så fort pandemin vänder.

Hur länge kan man ansöka om hyresrabatt?

Som lokalhyresgäst hos Svenska Bostäder, Stadsholmen och Newsec kommer man kunna ansöka om hyresrabatt fram till och med 31 maj. Vid det datumet behöver man ha inkommit med en komplett ansökan. Vi hanterar ansökningar i turordning så långt det är möjligt vilket innebär att ju fortare man lämnar in en komplett ansökan ju fortare kan den hanteras av våra handläggare. Anledningen till att vi har satt 31 maj som sista datum är att vi i vår tur måste fatta beslut i juni för att kunna gå vidare med ansökan till Länsstyrelsen.