Här hittar du coronainformation

Här har vi samlat information som du som lokalhyresgäst kan skriva ut och sätta upp i din lokal, för att följa den nya pandemilagen och bidra till minskad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter kopplade till pandemilagen så det är viktigt att du följer det som gäller för just din verksamhet. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Skriv ut och sätt upp

Nedan har vi samlat information från Region Stockholm som du kan skriva ut och sätta upp i din lokal. Vi har även tagit fram en skylt för max antal personer i lokalen som du kan skriva ut, fylla i och sätta upp.

Viktiga länkar

Bakgrund

Den 21 december 2021 beslutade regeringen att införa fler smittskyddsåtgärder fr.o.m. 23 december 2021. De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.