Avfall och källsortering för lokalhyresgäster

Alla verksamheter ger upphov till avfall i någon form. Vi skiljer på hushållsavfall och grovavfall. Grovavfallet tar du själv ansvar för.

Miljöfarligt avfall

Som hyresgäst hos oss kan du alltid slänga dina hushållssopor på den plats som Svenska bostäder har anvisat dig. Avfall från din verksamhet är du själv alltid ansvarig för.

Vad räknas som hushållssopor?

Till hushållssopor räknas små mängder matavfall, kaffefilter, kuvert och mindre pappersskräp.

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall kan vara uttjänta kontorsmöbler, gamla datorer och telefoner, restaurang- eller kafésopor, trasigt porslin eller andra överblivna eller trasiga saker från din verksamhet. Allt grovavfall från din verksamhet ska du själv forsla bort och ansvara för att slänga på rätt plats.

Tyck till om sidan