Verksamhetscontroller hos Svenska Bostäder

Bild

En utvecklande arbetsplats eller en trygg arbetsgivare med härliga kollegor? Hos oss behöver du inte välja.
Du kanske tror att en kommunal hyresvärd mest jobbar med att hyra ut lägenheter. Det är en viktig del av vad vi gör, men vi är också med och driver på utvecklingen mot ett hållbart Stockholm där alla Stockholmare har en plats. Nu söker vi dig som vill arbeta som verksamhetscontroller tillsammans med oss!

Om tjänsten
Du kommer tillhöra enheten Verksamhetsutveckling som tillsammans med de två enheterna IT och digitalisering samt Hållbarhet utgör avdelningen för Verksamhetsutveckling. Du kommer att direktrapportera till avdelningschefen, som ingår i ledningsgruppen, och vara dennes biträdande i alla arbetsuppgifter som rör intern styrning och kontroll inom bolaget. Ansvaret för styrningen har funnits inom avdelningen över en serie av år, medan kontrollfunktionen nu förs in till avdelningen.

Du kommer vara ensam med titeln verksamhetscontroller och vara med och utforma uppdraget varför du behöver praktisk arbetslivserfarenhet vid sidan av teoretisk, samt trivas med att formulera ditt arbete och att skapa strukturkapital för bolagets räkning. Dina närmsta kollegor inom enheten är annars projektledare, verksamhetsutvecklare, kvalitetsstrateg och affärsansvarig, men det är inte gentemot dessa ditt uppdrag som stödjande och styrande funktion är riktat. Det vänder sig främst mot bolagets chefer, specialister och ledning samt i rapporteringskedjan till ägare/moderbolag.

Vilka är dina ansvarsområden?
Som verksamhetscontroller ansvarar du för att tillsammans med avdelningschef driva, samordna och utveckla bolagets planerings- och uppföljningsprocess inklusive internkontroll. Du ansvarar för funktionens kontinuerliga förbättring av egna processer och metoder för att utveckla bolagets interna styrning och kontroll. Inspiration och benchmark eftersöker du aktivt och självständigt.

Du kommer ansvara för följande områden:
• Leda och planera riskhantering samt verksamhetsrapportering så att bolaget kan säkerställa att affärskritiska och verksamhetskritiska mål kan nås.
• Leda arbetet med riskanalyser och internkontrollprogram, samt stödja organisationen i utvecklandet av systematiska kontroller samt hantering av risker.
• Arbeta för att verksamhetsstyrningen är tydligt sammankopplad med bolagets ledningssystem och processorganisation.
• Uppgifter inom ledningssystemet.

Hur kommer dina dagar se ut?
Du säkerställer att arbetssätt fungerar i Stratsys, som är vårt planerings- och uppföljningssystem, och är ett stöd för verksamheterna i detta. I planerings- och uppföljningsprocessen ingår till exempel att ta fram anvisningar, sammanställa underlag till verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Här finns etablerade arbetssätt att utgå från och ägarrapporteringen har hittat sin form. Det större utvecklingsbehovet finns i att planera, leda, genomföra och följa upp revisionsuppdrag inom bolagets verksamhetsområden. Arbetet kommer att ske både självständigt och i team, där kollegor i organisationen är tänkta att fungera som internrevisorer (på deltid) under din ledning och stöttning. Detta är inte idag ett etablerat arbetssätt.
De beskrivna utmaningarna ovan är något som ger dig energi och arbetsglädje!

Vem är det vi söker?
• Du har akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, ingenjörsvetenskap eller statsvetenskap. Alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant/likvärdig för uppdraget.
• Du har minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter och ansvar. Du har erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation, och även av ledningsgruppsarbete och att jobba nära chefer/bolagsledning.
• Du är van att tillgodogöra dig skriftlig information, av akademisk karaktär, att sammanfatta det och dra slutsatser. Arbetet i verksamheten hanteras och dokumenteras bara på svenska varför mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska språket är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid ditt engagemang och drivkrafter. I allt ovanstående arbete ingår tät interaktion med verksamheten, varför vi lägger stor vikt vid social kompetens och samarbetsförmåga som underlättar etablerande av goda relationer. Du är mål- och resultatorienterad och kan inta ett helhetsperspektiv som är väsentligt för bolaget då vi inte sällan ställs inför målkonflikter som ska balanseras.

Det här är meriterande:
• Utbildad internrevisor
• Erfarenhet av ISO 9001 och 14001
• Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem
• COSO-modellen för, ramverk för intern styrning och kontroll och bedöma dess effektivitet
• Att erfarenheten av att jobba i politiskt styrd organisation är från vår koncern Stockholm

En hälsning från din nya chef
Om du får jobbet så blir din nya chef Jannike Siljan. Hon har skickat med en liten hälsning till dig:
”Vi som blir dina närmsta kollegor har valt Svenska Bostäder som arbetsgivare för den samhällsnytta vi är med och bidrar till. Vi är alla mycket engagerade i våra respektive sakfält och driver utvecklingen framåt, och delar gärna med oss av det senaste över en fika eller i vår sociala kanal. Vi peppar varann och finns där för varann”.

Övrig information
Det här är en tillsvidaretjänst utan provanställning. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Känner du igen dig och vill vara med och bidra och göra skillnad både för dig och för stockholmare? Välkommen med din ansökan redan idag!

Mer om oss och vårt erbjudande
Över 60 000 stockholmare har sina liv, hem och drömmar hos oss. Vi vill att våra hyresgäster ska trivas och vilja bo hos oss. Genom att ta hyresgästernas intressen på allvar arbetar vi tillsammans för att bygga, utveckla och förvalta hållbara boenden. Det är inte bara hyresgästen som är viktig utan för oss är det avgörande att även våra medarbetare trivs hos oss och därför erbjuder vi generösa förmåner med bland annat korta fredagar. Vi har även flexibla och digitala arbetssätt och har flera kontor i Stockholm. Fler av våra förmåner hittar du här

Kontaktperson

Jannike Siljan

Chef Verksamhetsutveckling

08- 508 370 97

jannike.siljan@svenskabostader.se