Mohamed Messaoud

Mohamed Messaoud har jobbat med IT på Svenska Bostäder sedan 2011. Nu är han engagerad i vår digitaliseringsresa som spänner över allt från automatisering av processer till att vidareutveckla digitala tjänster.

Jag har jobbat på Svenska Bostäder sedan 2011 och trivs jättebra.

En av de främsta anledningarna till att jag trivs på Svenska Bostäder är de enorma utvecklingsmöjligheterna som finns. Jag har varit på här under en lång tid och känner hela tiden att jag lär mig nya saker och utvecklas både på ett professionellt och personligt plan, till exempel har jag haft flera olika roller och jag går hela tiden vidare till nya utmaningar.
 
Jag upplever det som att man kan vara med och styra sin egen utveckling. Det är mycket upp till dig själv att påverka, beroende på vad du vill uppnå. Jag har alltid fått stöd och coachning från mina ledare under alla år. Enkelt uttryckt har Svenska Bostäder investerat mycket i mig som gjort att vi tillsammans utvecklats.
 
Jag jobbar inom IT och det är en nyckelfunktion i den ambitiösa digitaliseringsresa som vi påbörjat. Till exempel är jag nu väldigt engagerad i arbetet med ”Den smarta förvaltningen” som bland annat handlar om automatisering av processer för att öka kvaliteten, effektiviteten och frigöra resurser samt arbetet vi kallar ”Den smarta medarbetaren” som går ut på att vidareutveckla digitala tjänster som tillhandahåller relevant data till våra medarbetare på det sätt och i den kanal de behöver.
 

2011-2013 Extrajobb parallellt med studier
2014-2016 IT-systemtekniker, konsult
2016-2019 IT-systemtekniker
2019 – nuvarande roll: Förvaltningsledare IT