Från vikarierande bovärd till förvaltare

Dylan Wiech började som vikarierande bovärd på Svenska Bostäder. Idag arbetar han som förvaltare på Distrikt Innerstaden och värdesätter goda relationer.

Porträtt på man som tittar in i kameran

”Jag snubblade in i företaget på ett bananskal som vikarierande bovärd 2007 och pendlade då mellan olika bovärdsområden på Järva. I en veva gick jag över och arbetade som fastighetstekniker då område Hjulsta såldes till annan fastighetsägare. Efter en kort period hos denne arbetsgivare fick jag förfrågan om att komma tillbaka till Järva som bovärd vilket var en självklarhet. I dag jobbar jag som förvaltare på sedan april 2016. Jag trivs fenomenalt på Svenska Bostäder och värdesätter verkligen bolaget som arbetsgivare.

Som förvaltare uppskattar jag variationen i det dagliga jag ställs inför. Det kan handla om det som behöver utföras på daglig basis eller utmaningar jag ställs inför under olika perioder vare sig de är hyresgästs- och/eller fastighetsrelaterade. Jag tycker om att vara med och påverka och tycker Svenska Bostäder ger mig en möjlighet att på ett bra sätt kunna göra det.

Vi når långt när vi hjälper varandra

Relationer är viktiga och jag tycker att jag har utvecklat goda sådana med mina kollegor över hela bolaget. Relationerna har gjort att jag utvecklats som person, både privat och professionellt. Samtidigt har jag fått vara med och utveckla saker i riktning med vad vi som bolag vill. Jag tror starkt på att varje individ i bolaget har något viktigt att bidra med och gör vi det tillsammans; hjälper varandra, stöttar varandra, så når vi långt. Det ständiga utvecklingsarbete vi faktiskt gör, gör det extra kul att få vara en del av Svenska Bostäders resa.”