Vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser!

2017 korade organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute Sveriges bästa arbetsplatser för 2017. Svenska Bostäder kom på en hedrande nionde plats bland Sveriges stora företag (fler än 250 anställda).

Svenska Bostäder utsågs till en av Sveriges bästa arbetsplatser 2017 av Great Place to Work.

Detta är ett kvitto på att Svenska Bostäders långsiktiga arbete givit resultat. Medarbetarna trivs, är engagerade och företagskulturen utvecklas i rätt riktning.

Övergripande mål

Ett av våra övergripande mål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Därför har vi under flera år arbetat aktivt för att medarbetarna ska må bra, utvecklas och trivas på jobbet. Exempel på områden som man har arbetat med är ledarskapsutveckling, hälsa och balans i livet. Vikten av mångfald och olikheter är också något som diskuteras ofta – vi har bland annat tagit fram ett gemensamt förhållningssätt i företaget.

Great Place to Work

Sedan 2014 jobbar vi med Great Place to Work och deras verktyg för att utveckla företagskulturen. Den grundliga medarbetarenkäten, tillsammans med analysen av arbetsplatskulturen, har givit företaget en tydligare bild av vad man redan gör bra och framför allt vilka delar som behöver utvecklas vidare. Genom samarbetet får vi också möjlighet att ta del av vad andra företag gör och få tips och idéer .

Sveriges bästa hyresvärd också

Tidigare under året vann Svenska Bostäder också priset som Sveriges bästa hyresvärd – Kundkristallen – där hyresgästerna gav företaget högsta betyg.

- Den här utnämningen, tillsammans med utnämningen från våra hyresgäster, visar att vi är på rätt väg, fortsätter Susanne. Det samlade resultatet av våra insatser internt visar att vi ökat gemenskapen och förbättrat arbetsglädjen och det visar sig också utåt i mötet med våra hyresgäster.

- Det här blir en sporre för oss att aktivt fortsätta vårt arbete med att utveckla vår arbetsplats till att bli ännu bättre, avslutar Susanne Sigra Callemo, Chef HR på Svenska Bostäder.

 

 

Om A Great Place To Work Institute och undersökningen ”Sveriges bästa arbetsplats”

Great Place to Work® Institute, Inc. är ett undersöknings- och managementkonsultföretag med huvudkontor i USA. Det svenska dotterbolaget ansvarar för undersökningen ”Sveriges bästa arbetsplats”. Undersökningen genomförs årligen i över 20 länder. Medarbetarna svarar på frågor om respekt, rättvisa, trovärdighet, stolthet och kamratskap. Utöver detta görs en bedömning av organisationens policies och kultur. Det är medarbetarnas uppfattning av arbetsplatsen som väger tyngst och utgör 2/3 av den totala poängsumman (TrustIndex). Resterande 1/3 baseras på analysen av arbetsplatskulturen (Culture Audit).

Mer information om Sveriges bästa arbetsplats finns på www.sverigesbastaarbetsplatser.nu

Tyck till om sidan