En utmärkt arbetsplats

"En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över det man gör och trivs med människorna man arbetar med.”

Ett av våra övergripande mål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi är mycket stolta över att vår medarbetarenkät gång på gång visar att vi har nöjda och engagerade medarbetare och vi är måna om och arbetar aktivt för att resultatet ska bestå och bli ännu bättre.

Citatet i ingressen kommer från Robert Levering, grundare, Great Place to Work®. Vi har valt att samarbeta med Great Place to Work vars forskning och två utvärderingsmodeller - TrustIndex (Medarbetarens perspektiv) och CultureAudit (Organisationens/Ledningens perspektiv) - är precis de verktyg vi behöver för att utvärdera vår interna företagskultur och mäta hur vårt företag mår. Det ger oss en tydlig bild av vilka områden vi behöver bli ännu bättre på och vilka vi faktiskt redan är riktigt bra på.

Genom samarbetet får vi också möjlighet att ta del av benchmark mot andra företag och tips och idéer genom att ta del av av vad andra företag gör.

Tyck till om sidan