Praktik

Svenska Bostäder erbjuder flera typer av praktikplatser och varje termin har vi praktikanter hos oss. Genom att erbjuda praktikplatser drar vi vårt strå till fastighetsbranschen som kommer att behöva rekrytera kompetenta medarbetare inom många olika yrkeskategorier.

Företräde ges till dig som studerar till fastighetstekniker/bovärd, förvaltare alt fastighetsingenjör.

Är du intresserad av att söka till oss ska du hålla utkik under Lediga jobb. Där annonserar vi när det är möjligt att söka och det är också där du kan registrera din ansökan som ska innehålla ett personligt brev och ditt CV. Det är viktigt att du anger vilken praktikperiod det gäller och vilka förväntningar du har.

I god tid innan varje termin ser vi över vilka som sökt och gör ett urval. Precis som vid all rekrytering kommer vi att kalla några av de sökande till intervju innan vi fattar beslut om vilka som ska erbjudas praktik/LIA.

Tyck till om sidan