Kontraktsformer

Här kan du läsa om våra olika kontraktsformer och vad de innebär.

65+-boende

Du ska bo bra hela livet. Men att bo bra kan innebära olika saker vid olika tidpunkter. På Svenska Bostäder försöker vi hitta olika lösningar för att boendet ska fungera på bästa sätt för alla våra hyresgäster. I ett seniorboende är alla hyresgäster över 65 år.

I ett seniorhus har ingen hemmavarande barn. Du har din egen lägenhet, men det finns också gemensamma lokaler som ni tillsammans ansvarar för.

Du kan inte byta, överlåta eller hyra ut en seniorlägenhet i andra hand. Du söker seniorlägenheter genom Bostadsförmedlingen i Stockholm. Lägenheterna förmedlas genom den vanliga kön eller genom förtur på grund av medicinska eller sociala skäl.

Kollektivhus

I kollektivhus har du din egen lägenhet och samtidigt nära till flera gemensamma lokaler. Alla hyresgäster i huset hjälps åt att laga mat, arbeta i trädgården och sköta lokalerna.

För att flytta in i kollektivhus ska du ha en positiv inställning till kollektivhustanken. Du ska vara beredd att aktivt medverka i husets gemensamma angelägenheter och verksamheter.

Lagar mat tillsammans och ordnar fester
Gemensamma husfester, kurser, fritidsaktiviteter och gemensam matlagning vissa dagar i veckan enligt ett rullande schema. Det är något man kan förvänta sig om man bor i kollektivhus. I vissa hus har man självförvaltning, där alla hjälper till att städa och arbeta i trädgården. I alla hus får man räkna med att ibland få arbeta med intern administration och informationsinsatser.

En form av bygemenskap
Som hyresgäst i ett kollektivhus ingår man i en form av bygemenskap. Det blir en trygg boendemiljö för både barn och vuxna, med möjlighet att aktivt vara med och påverka. I vissa hus kan man också påverka de egna boendekostnaderna genom föreningens beslut om servicenivå, grad av självförvaltning och investering i gemensam utrustning för fritidsaktiviteter och vardagsliv.

Korttidskontrakt

Korttidskontrakt ger dig en tillfällig bostad samtidigt som du fortsätter att samla kötid hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Ett korttidskontrakt innebär att hyrestiden är begränsad. Kontraktets längd varierar från ett par månader upp till flera år, oftast är våra på tre månader. Hur lång boendetiden är står i annonsen för respektive bostad hos bostadsförmedlingen. Under uthyrningstiden kan du inte byta din bostad och oftast är uppsägningstiden en månad.

Du behåller din kötid och kan söka ny bostad
Har du ett korttidskontrakt behåller du din kötid i bostadskön. Du kan under hela tiden du bor med korttidskontrakt fortsätta söka ny bostad.

Varför hyrs lägenheter ut på korttidskontrakt?
Många av våra fastigheter ska rustas upp och moderniseras. Under upprustningstiden behöver de boende ha en ersättningsbostad. Vi vill inte att de lägenheter vi använder som ersättningsbostäder ska stå tomma i väntan på att upprustningen ska komma igång – därför hyr vi ut dem på kortare tid. Ibland kan det dröja innan upprustningar kommer igång och då förlänger vi korttidskontrakten.

Snabba Hus

I Västberga bygger vi 280 modullägenheter för unga vuxna stockholmare. Husen finns på hörntomten där Elektravägen och Västberga Allé möts.

Konceptet heter Snabba Hus, och reglerna är annorlunda än för ungdomsbostad

Kort hyrestid för dig mellan 18 och 30
Lägenheterna i Snabba Hus hyrs ut till unga vuxna mellan 18 och 30 år. Hyrestiden för lägenheterna är begränsad till cirka 4 år med 3 månaders uppsägningstid. När du skriver under kontraktet avsäger du dig besittningsskyddet. Det innebär att du accepterar att bo i lägenheten under en kortare tid och att du lämnar lägenheten när hyrestiden tar slut. Du har inte heller rätt att byta eller överlåta lägenheten. Du ersätts inte med annat kontrakt efter att hyrestiden tagit slut.

Du behåller din kötid hos Bostadsförmedlingen i Stockolm
Meddela Bostadsförmedlingen i Stockholm att du vill stå kvar i bostadskön, så behåller du din kötid samtidigt som du bor i Snabba Hus.

Studentbostäder

Vi har 948 studentbostäder. De flesta ligger i Stockholms innerstad, men vi har även lägenheter i Kista, Liljeholmen och Hammarby Sjöstad.

Lägenheterna förmedlas genom Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Anmäl dig till Bostadsförmedlingen i Stockholm
Du måste vara anmäld till bostadsförmedlingens kö, för att du ska kunna söka studentbostad. Så fort du har fått ditt skriftliga antagningsbesked kan du börja anmäla intresse för studentlägenheter.

Kolla annonser hos Bostadsförmedlingen i Stockholm
Varje lägenhet annonseras på webbplatsen för Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Tyck till om sidan