Kollektivhus

I ett kollektivhus har du din egen lägenhet, men också tillgång till gemensamma lokaler. När du bor i kollektivhus är det fördel om du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis matlagning och trädgårdsskötsel.

Alla hyresgäster i kollektivhuset är medlemmar i husets kollektivhusförening. De flesta föreningar vill att du som bor där ska vara intresserad av att engagera dig i det kollektiva boendet. Hur aktiva medlemmarna i föreningen är och förväntas vara varierar.

Här kan du se var våra kollektivhus finns.

Alla våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen. Tackar du ja till en lägenhet i ett kollektivhus nollställs automatiskt din kötid hos Bostadsförmedlingen.

Frågor och svar

KATEGORIER: Kollektivhus