Pågående ombyggnationer

Cirka 60 procent av våra fastigheter är byggda mellan 1950 och 1974. Därför har vi välfungerande underhållsprogram för att hålla husen i gott skick.

Parallellt med underhållsarbetet, fortsätter vi att satsa på större, sammanhållna ombyggnadsprojekt. Efter samråd med de boende kan till exempel stambyten, tak, fasader, gemensamma utrymmen och gårdar ingå. Vi utför alla nödvändiga åtgärder i en och samma fastighet efter att ha evakuerat hyresgästerna.

Några av våra största projekt kan pågå under flera år som t ex kvarteren:

  • Drakenberg på Södermalm
  • Pyramiden på Södermalm
  • Storholmen i Vårberg
  • Hedvig i Spånga

Järva

På Järva arbetar vi med för att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Här pågår sedan många år tillbaka ett omfattande upprustningsarbete av våra hus och området. Upprustning fortsätter de kommande åren.

Vår vision 

Järvaområdet ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Det ska vara en attraktiv del av Stockholm, med gott rykte och bra anseende.

Målsättningen är att göra Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Järvabornas medverkan välkomnas.   

Detta är vad Svenska Bostäder vill åstadkomma på Järva

- Fastighetsförvaltning i toppklass
- Minskad brottslighet och ökad trygghet
- Mångfald och minskad segregation
- Väl fungerande stadsdelar
- Högt anseende och status

Tyck till om sidan