Underhåll och stilval

Vi ansvarar för underhållet i din lägenhet. Det innebär att vi med rimliga mellanrum ska tapetsera, måla om och göra vanliga reparationer – allt enligt hyreslagens regler.

Bovärden bestämmer över underhållet

Kontakta din bovärd om du har frågor om underhållet i din lägenhet. Bovärden undersöker då om lägenheten behöver underhåll, och bestämmer vad som ska göras.

Renovera lägenheten med personliga stilval och tillval

Även om det inte är dags för underhåll, kan du ändå renovera din lägenhet. Genom våra stilval och tillval kan du till exempel måla om, tapetsera eller skaffa en säkerhetsdörr. Vi kan ta hand om inköp och arbete, men du kan också renovera själv. Då får du betala för både arbete och material. Det vi kräver är att arbetet är fackmässigt utfört och att du följer eventuella krav på särskild behörighet.

Stilvalen betalar du med ett engångsbelopp. Kostnaden beror på vilken reparation du gör och hur länge sedan vi reparerade sist.

Tillvalen betalar du med en permanent hyreshöjning. När du väljer tillval som en uppgradering av ett stilval, får du också betala för stilvalet.

Tyck till om sidan