Kvarteret Storholmen

På Storholmsbackarna 2-102 i Vårberg ligger kvarteret Storholmen. Svenska Bostäder rustar nu 360 lägenheter i området. Dessutom ska lokaler och gårdar rustas.

Samtliga hus är byggda 1967.

Samrådet avslutat

Samrådet för den övre delen av Storholmsbackarna är avslutad

Tidplan och etappindelning

Tidplanen och etappindelningen är preliminär och kan komma att ändras under projektets gång. Vi informerar så snabbt som möjligt när ändringar i tidplan och etappindelning görs.

Deletapp 2: Storholmsbackarna 12-14

Färdig upprustad

Deletapp 3: Storholmsbackarna 16-20

Preliminärt 2019

Deletapp 4: Storholmsbackarna 22-28

Preliminärt  2020

Deletapp 5: Storholmsbackarna 30-36

Preliminärt 2021

Deletapp 6: Storholmsbackarna 38-44

Preliminärt 2022

Kontaktpersoner:

Evakuerings- och ersättningsfrågor:

  • Pia Lundin, ombyggnadskoordinator, bostäder tel: 08-508 371 57
  • lokaluthyrare, lokaler

Förvaltningsfrågor:

  • Münibe Demirkiran, förvaltare tel: 08-508 377 06
  • Peter Guterstam, bovärd (Deletapp 1-4), tel: 0771-318 318
  • Emilio Fica , bovärd (Deletapp 5-6), tel: 0771-318 318
  • Dennis Ericson, projektledare, tel: 08-508 371 43

Tyck till om sidan