Kvarteret Storholmen

På Storholmsbackarna 2-102 i Vårberg ligger kvarteret Storholmen. Svenska Bostäder rustar nu 360 lägenheter i området. Dessutom ska lokaler och gårdar rustas.

Samtliga hus är byggda 1967.

Samrådet avslutat

Samrådet för den övre delen av Storholmsbackarna är avslutad

Tidplan och etappindelning

Tidplanen och etappindelningen är preliminär och kan komma att ändras under projektets gång. Vi informerar så snabbt som möjligt när ändringar i tidplan och etappindelning görs.

Deletapp 2: Storholmsbackarna 12-14

Prel. Augusti 2016 – Augusti 2017

Deletapp 3: Storholmsbackarna 16-20

Prel. September 2017 – Augusti 2018

Deletapp 4: Storholmsbackarna 22-28

Prel. September 2018 – Augusti 2019

Deletapp 5: Storholmsbackarna 30-36

Prel. September 2019 – Augusti 2020

Deletapp 6: Storholmsbackarna 38-44

Prel. September 2020 – Augusti 2021

Kontaktpersoner:

Evakuerings- och ersättningsfrågor:

  • Pia Lundin, ombyggnadskoordinator, bostäder tel: 08-508 371 57
  • lokaluthyrare, lokaler

Förvaltningsfrågor:

  • Ebba Ljungqvist, fastighetsingenjör tel: 08-508 377 11
  • Münibe Demirkiran, förvaltare tel: 08-508 377 06
  • Peter Guterstam, bovärd (Deletapp 1-4), tel: 0771-318 318
  • Christopher Shamoon , bovärd (Deletapp 5-6), tel: 0771-318 318
  • Dennis Ericson, projektledare, tel: 08-508 371 43

Tyck till om sidan