Samråd sker i varje fastighet

En ombyggnad sker alltid i flera steg oavsett om det är en ombyggnad med kvarboende, med evakuering eller om det är ett stambyte. Vid större ombyggnader pågår samrådet under cirka ett halvt år.

Första information

Det första steget inför en ombyggnad är att Svenska Bostäder kallar alla berörda hyresgäster till ett informationsmöte. På mötet tar man upp ombyggnads- och tidplaner, ersättningsbostäder, ersättningar med mera. På informationsmötet är du välkommen att ställa alla dina frågor.

Samrådsträffar

På informationsmötet väljs fem - sex boende som är representanter för alla hyresgäster i fastigheten. Förutom de valda hyresgästerna ingår också en representant från Hyresgästföreningen och personal från Svenska Bostäder i samrådsgruppen.

Samrådsgruppens arbete ska mynna ut i en åtgärdslista som innehåller vad som ska upprustas. Efter att samrådsgruppen har fattat beslut om åtgärdslistan ska varje hyresgäst skriva under godkännandet.

Egna val/Tillval

Vid en ombyggnad kan du också göra egna val som till exempel kakel, klinker, badkar, dusch, handdukstork. När det är dags för egna val kontaktar ombyggnadskoordinatorn dig för att berätta om vilka val som just du kan göra. Hon tar även emot dina beställningar.

Ombyggnadskoordinatorn informerar, hjälper till och löser problem under hela ombyggnadstiden.

Ny hyra efter upprustning

Den nya hyran förhandlas centralt mellan Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder. Åtgärdslistan ligger till grund för hyresförhandlingen.

Tillval som du gör utöver åtgärdslistan påverkar också din nya hyra.