Pyramiden 15

Precis som övriga hus i kvarteret behöver Pyramiden 15 grundförstärkas, modernisera installationer och byggas om.

Den preliminär tidplanen är:

  1. Grundförstärkning påbörjas februari 2018 - maj 2019
  2. Evakuering till tillfälligt boende februari 2021 
  3. Genomförandestart ombyggnad mars 2021
  4. Planerad återinflyttning maj 2022

Kontaktpersoner:

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, bostäder Karin Wiklund Jansson telefon 08-508 368 16 och lokaler Ingela Åskog tel 08-508 369 16

Tekniska frågor:
Projektledare, Mattias Karlsson telefon 08-508 365 25 eller Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson telefon 08-508 368 10

Förvaltningsfrågor:
Bovärd, Michael Arvidsson via Kundcenter tel 0771-318 318
Förvaltare, Andreas Odell telefon 08-508 369 27