Pyramiden 14

Pyramiden 14 behöver som övriga hus i kvarteret grundförstärkas, modernisera installationer och byggas om.

Preliminär tidplan:

  1. Samråd påbörjas november 2015
  2. Grundförstärkning påbörjas oktober 2015, beräknas vara klar februari 2017
  3. Detaljprojektering klart våren 2016
  4. Genomförandestart april 2017
  5. Planerad återinflyttning juni 2018

Kontaktpersoner:

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, bostäder Karin Jansson telefon 08-508 368 16 och lokaler Ingela Åskog tel 08-508 369 16

Tekniska frågor:
Projektledare, Mattias Karlsson telefon 08-508 365 25 eller Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson telefon 08-508 368 10

Förvaltningsfrågor:
Bovärd, Tubbe Sebom via Kundcenter tel 0771-318 318
Förvaltare, Andreas Odell telefon 08-508 369 27

Tyck till om sidan