Pyramiden 14

Pyramiden 14 behöver som övriga hus i kvarteret grundförstärkas, modernisera installationer och byggas om.

Preliminär tidplan:

  1. Samråd påbörjas november 2015
  2. Grundförstärkning påbörjas oktober 2015, klar februari 2017
  3. Ny undercentral mars 2018 - juni 2018
  4. Evakuering till tillfälligt boende december 2018 
  5. Genomförandestart ombyggnad januari 2019
  6. Planerad återinflyttning februari 2020

Kontaktpersoner:

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, bostäder Karin Wiklund Jansson telefon 08-508 368 16 och lokaler Ingela Åskog tel 08-508 369 16

Tekniska frågor:
Projektledare, Mattias Karlsson telefon 08-508 365 25 eller Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson telefon 08-508 368 10

Förvaltningsfrågor:
Bovärd, Michael Arvidsson via Kundcenter tel 0771-318 318
Förvaltare, Andreas Odell telefon 08-508 369 27

Tyck till om sidan