Pyramiden 13

Pyramiden 13 är det sjätte huset i kvarteret som behöver grundförstärkas, modernisera installationer och byggas om.

Tidplan för kvarteret Pyramiden 13

  1. Samråd våren 2015
  2. Grundförstärkning påbörjas februari 2015, klart i slutet av våren 2016
  3. Genomförandestart ombyggnad mars 2018
  4. Planerad återinflyttning april 2019

Kontaktpersoner:

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, Karin Wiklund Jansson telefon 08-508 368 16, e-post

Tekniska frågor:
Projektledare, Mattias Karlsson telefon 08-508 365 25 eller Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson telefon 08-508 368 10

Förvaltningsfrågor:
Bovärd, Michael Arvidsson via Kundcenter 0771-318 318
Förvaltare, Andreas Odell telefon 08-508 369 27

Tyck till om sidan