Pyramiden 13

Pyramiden 13 är det sjätte huset i kvarteret som behöver grundförstärkas, modernisera installationer och byggas om.

Tidplan för kvarteret Pyramiden 13:

  1. Samråd våren 2015
  2. Grundförstärkning påbörjas februari 2015, klart i slutet av våren 2016
  3. Genomförandestart ombyggnad mars 2018
  4. Planerad återinflyttning april 2019

Kontaktpersoner

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, Karin Wiklund Jansson, telefon 08-508 368 16 eller e-post.

Tekniska frågor:
Projektledare, Mattias Karlsson, telefon 08-508 365 25 eller Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson, telefon 08-508 368 10.

Förvaltningsfrågor:
Bovärd, Michael Arvidsson, via Kundcenter 0771-318 318 eller
Förvaltare, Andreas Odell, telefon 08-508 369 27.