Praktisk information kring evakuering och ersättning

Under tiden upprustningen pågår blir du som hyresgäst evakuerad. Det innebär att du får en tillfällig bostad, evakueringslägenhet, i innerstaden. Ombyggnadskoordinator Karin Jansson tar kontakt med dig i god tid innan du ska flytta till evakueringslägenheten.

Evakuering

Under grundförstärkningen väljer du själv om du önskar flytta till en evakueringslägenhet. Du kan bo kvar under den tiden och får då rabatt på hyran.

Under ombyggnaden måste samtliga hyresgäster evakueras.

Flytten

Svenska Bostäder står för flyttfirma vid evakuering till både eget boende och evakueringslägenhet.

Flyttfirman hjälper till med ner och uppackning vid behov

Om du själv har ordnat med flytten, betalas ett schablonbelopp mellan 6 338 och 12 289 kronor ut. Beloppsstorleken beror på hur stor lägenheten är.

Hyran

Om du bor kvar under etapp 1, grundförstärkningen, får du en hyresreducering med 35 procent på grund av ljudstörningar

Hyran betalas för den lägenhet som har lägst hyra av din lägenhet eller evakueringslägenheten.

Ordnar du eget boende blir det hyresfritt under tiden.

När evakuering sker kommer ersättning att betalas ut med ett belopp motsvarade en månadshyra vid evakueringstillfället. Ersättningen betalas för all merkostnad för dig som hyresgäst vid evakuering och återflytt, t ex kostnad för flytt/återflytt av tele och post, samt andra kostnader som uppstår vid en flytt.