Ombyggnad av kvarteret Pyramiden

Svenska Bostäder satsar mycket på underhåll och renoveringar. Ett av de större projekten är att rusta upp kvarteret Pyramiden på Blekingegatan/Östgötagatan/Skånegatan/Katarina bangata på Södermalm. Renoveringar och ombyggnader görs i olika etapper under de kommande åren.

Omfattande grundförstärkningar måste göras för att inte fastigheten ska fortsätta att sjunka. Hitills har fastigheterna sjunkit med cirka sex centimeter. Läs mer om hur grundförstärkningen genomförs.

Fastigheterna ska efter grundförstärkningen upprustas, bland annat görs följande:

 • Invändig totalupprutsning inklusive kök och badrum
 • Byte av elsystem och nytt bredband dras in
 • Fönsterbyte till fönster med isolerglas
 • Trapphusrenovering
 • Omputsning av fasad
 • Hiss renoveras
 • Takrenovering och målning
 • Ett nytt ventilationssystem installeras
 • Elektroniskt låssystem (Aptus) för allmänna utrymmen
 • Gårdsupprustning
 • Tvättstugeupprustning

Samråd pågår för Pyramiden 14, 15, 17 och 18. Efter samrådet är klart finns en åtgärdslista som beskriver vad som ska göras i varje fastighet. Läs mer om hur ett samråd går till.

Tidplan

Tidplan presenteras under våren 2017 för Pyramiden 13 - 18

 

Tyck till om sidan