Ombyggnad av kvarteret Pyramiden

Svenska Bostäder satsar mycket på underhåll och renoveringar. Ett av de större projekten är att rusta upp kvarteret Pyramiden på Blekingegatan/Östgötagatan/Skånegatan/Katarina bangata på Södermalm. Renoveringar och ombyggnader görs i olika etapper under de kommande åren.

Omfattande grundförstärkningar måste göras för att inte fastigheten ska fortsätta att sjunka. Hittills har fastigheterna sjunkit med cirka sex centimeter. Läs mer om hur grundförstärkningen genomförs.

Fastigheterna ska efter grundförstärkningen upprustas, bland annat görs följande:

 • Invändig totalupprutsning inklusive kök och badrum
 • Byte av elsystem och nytt bredband dras in
 • Fönsterbyte till fönster med isolerglas
 • Trapphusrenovering
 • Omputsning av fasad
 • Hiss renoveras
 • Takrenovering och målning
 • Ett nytt ventilationssystem installeras
 • Elektroniskt låssystem (Aptus) för allmänna utrymmen
 • Gårdsupprustning
 • Tvättstugeupprustning

Samråd pågår för Pyramiden 14, 15, 17 och 18. Efter samrådet är klart finns en åtgärdslista som beskriver vad som ska göras i varje fastighet. Läs mer om hur ett samråd går till.

Tidplan

Tider nedan är preliminära och kan komma att ändras under pågående arbete.

Evakuering till tillfällig bostad nedan är under upprustningen förutom när det gäller Pyramiden 18 gårdshus där evakuering måste ske under både grundförstärkning och upprustning.

Pyramiden 13

Katarina Bangata 26 och 26A
Grundförstärkning: Klart
Evakuering: februari 2018 – april 2019
Upprustning: mars 2018 - mars 2019

Pyramiden 15

Skånegatan 70
Grundförstärkning: februari 2018 – maj 2019
Evakuering: februari 2021 – maj 2022
Upprustning: mars 2021 – april 2022

Pyramiden 14

Katarina Bangata 24 och 24A
Grundförstärkning: Klart
Undercentral: mars 2018 – juni 2018
Evakuering: december 2018 – februari 2020
Upprustning: januari 2019 - januari 2020

Gård, infiltration m m utförs i mindre etapper

Pyramiden 12, 13, 9, 8, 14: april – oktober 2018
Ledningsschakt Py 15 och 17: april – maj 2018
Fjärrvärme och sopsug: juni – september 2018
Pyramiden 17 och 18: april – augusti 2020

Pyramiden 8 tvättstugehus

Grundförstärkning: februari 2019 – december 2019
Evakuering bv: januari 2019 – maj 2020
Upprustning bv: december 2019 – april 2020
Upprustning vån 1 o 2: augusti 2023 – mars 2022

Gård finplanering utförs i mindre etapper

Pyramiden 12, 13, 9, 8, 14: mars – november 2019
Pyramiden 15, 17 och 18: mars – november 2022

Pyramiden 18 gårdshus

Skånegatan 68A och B
Grundförstärkning: april 2019 – april 2020
Evakuering: mars 2019 – juni 2021
Upprustning: maj 2020 – maj 2021

Pyramiden 17

Skånegatan 66
Grundförstärkning: januari 2020- januari 2021
Evakuering: januari 2022 – april 2023
Upprustning: februari 2022 – mars 2023

Pyramiden 18 gatuhus

Skånegatan 68
Grundförstärkning: oktober 2020 – oktober 2021
Evakuering: december 2022 - mars 2024
Upprustning januari

Tyck till om sidan