Kvarteret Hedvig

I kvarteret Hedvig 22 vid Spånga Stationsväg och Spånga Stationsplan pågår ett unikt byggprojekt för Svenska Bostäder. Projektet innehåller både ny-och ombyggnation men även påbyggnad med två våningar på låghusen.

Låghusdelen i kvarteret Hedvig om- och påbyggt
Ett av låghusdelarna i kvarteret Hedvig om- och påbyggt

Projektet har pågått sedan 2012/2013 då rivning av en fristående tvättstuga påbörjades för att ge plats till ett punkthus med 19 lägenheter. Hit till punkthuset sker nu evakueringen av hyresgästerna i flera etapper några år framöver.

Hyresgästerna är evakuerade till det nybyggda huset under 9-12 månader. Planen är att hela kvarteret ska vara ombyggt och fräscht under 2018. Komforten kommer att förbättras för de boende på flera sätt så som tillgänglighet, säkerhet och trygghet. 

Husen byggdes mellan åren 1961-64 och består av 108 lägenheter och 3 lokaler.

Samrådet klart

På det första informationsmötet bildades en samrådsgrupp bestående av sex personer som representerade de boende i fastigheterna. Förutom de valda hyresgästerna ingick också en representant från Hyresgästföreningen och personal från Svenska Bostäder. Samrådsgruppens arbete mynnade ut i en åtgärdslista som skriftligen godkänns av varje hyresgäst.

Kort om projektet

I punkthuset på Spånga Stationsplan 13 har tvättstugan byggts om till en större tvättstuga med tre tvättrum så att alla hyresgäster i kvarteret kan tvätta där. Den gamla tvättstugan har rivits och ett nytt punkthus har byggts på den platsen. Det nya punkthuset har också fått en tvättstuga med två tvättrum. 

Etappvis upprustning

Det nya punkthuset står på plats och om- och påbyggnationen av låghusen är i full gång. Då ombyggnationen kräver evakuering under 9 till 12 månader kommer det att ske i tre eller fyra etapper. Alla hyresgäster får ett personligt möte med vår ombyggnadskoordinator som går igenom alla praktiska frågor och försöker tillgodose allas önskemål.

Ombyggnad av låghusen

I kvarteret Hedvig kommer alla låghusen att genomgå en större ombyggnation för att anpassas till dagens standard och byggkrav. Exempel på underhållsåtgärder är att alla stammar, el och ventilation ska bytas ut och badrummen renoveras.Samtidigt bygger vi på två våningar på låghusen och installerar en hiss i varje trapphus. Husen får också sadeltak istället för platta tak.

Ombyggnad av punkthus

I punkthuset på Spånga Stationsplan 13, som byggs om i den sista etappen, består underhållsåtgärderna av att alla stammar byts och badrum renoveras samt elen byts ut till modern standard. För punkthuset blir evakueringstiden cirka 4-5 månader.

Utemiljö och gård

I sista etappen bygger vi om gården. Även den ombyggnationen kommer att göras i samråd med de boende. 

Förhoppningsvis slutförs hela projektet under 2018.

 

Tyck till om sidan