Kvarteret Drakenberg

Svenska Bostäder satsar mycket på underhåll och renoveringar. I kvarteret Drakenberg 14 på Södermalm ska fem hus med sammanlagt 238 lägenheter rustas upp under åren 2014-2019. Dessutom upprustas fem gårdar, lokaler, och det stora parkeringshuset under husen.

Upprustningen av hus och gårdar görs i olika etapper.  Evakuering av boende sker husvis. Gårdarna måste rivas av helt gör att tätskikten mot garagen måste bytas. Färdigställande av gårdar görs under vår/sommar när det är lämpligt för plantering.

Det här görs i Drakenberg

• Invändig totalupprutsning inklusive kök och badrum
• Byte av elsystem och nytt bredband dras in
• Fönsterbyte till fönster med isolerglas
• Trapphusrenovering
• Renovering och omputsning av fasad
• Takrenovering och målning
• Ett nytt ventilationssystem installeras
• Elektroniskt låssystem (Aptus) för allmänna utrymmen
• Gårdsupprustning
• Garageupprustning
• Renovering av balkonger
• Tvättstugeupprustning

Åtgärdslista

Under samrådet har en åtgärdslista tagits fram. Den beskriver vad som ska göras under upprustningen. Åtgärdslistan, pdf

Illustrationskisser över gårdar

Illustrationsskiss över gård 3, pdf

Illustrationsskiss över gård 2, pdf

Illustrationsskiss över gård 1, pdf

Preliminär tidplan för upprustningen

Hus 1, Drakenbergsgatan 61-65 och Lignagatan 9-13
Huset byggs om under hösten 2017 till sensommaren 2018.
Hela huset evakueras och byggs om under 10-12 månader.
Gård 1 sker återuppbyggnad under våren 2019.

Hus 2, Drakenbergsgatan 53-59
Huset är färdigombyggd och återflytt har skett.
Gård 2 sker återuppbyggnad till sommaren 2018.

Hus 3, Drakenbergsgatan 45-51
Huset är färdigombyggd och återflytt har skett.
Gård 3 sker plantering till våren 2018.
Gräsmattor skyddas till de har slagit rot, sommaren 2018.

Hus 4, Drakenbergsgatan 37-43
Huset är färdigombyggd och återflytt har skett

Hus 5, Drakenbergsgatan 29-35
Huset är färdigombyggd och återflytt har skett.

Garage

Uthyrning och drift ansvarar Stockholm parkering för. Läs mer om hur du ställer dig i kö på Stockholm parkerings webbplats.

Kontaktpersoner:

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, bostäder Rosita Samuelsson telefon 08-508 373 34 och Lisa Carlsson telefon 08-508 371 52 och lokaler Ingela Åskog tel 08-508 369 16 

Tekniska frågor:
Projektledare, Johan Lundqvist tel 08-508 371 22 

Förvaltningsfrågor:

Bovärd, Rawa Jalall via Kundcenter tel 0771-318 318
Förvaltare, Tatiana Fica tel 08-508 368 14

Tyck till om sidan