Kvarteret Drakenberg

Svenska Bostäder satsar mycket på underhåll och renoveringar. I kvarteret Drakenberg 14 på Södermalm ska fem hus med sammanlagt 238 lägenheter rustas upp under åren 2014-2018. Dessutom ska fem gårdar, lokaler, och det stora parkeringshuset under husen rustas.

Upprustningen av hus och gårdar görs i olika etapper.  Evakuering av boende sker husvis. Gårdarna måste rivas av helt gör att tätskikten mot garagen måste bytas. Färdigställande av gårdar görs under vår/sommar när det är lämpligt för plantering.

Det här görs i Drakenberg

• Invändig totalupprutsning inklusive kök och badrum
• Byte av elsystem och nytt bredband dras in
• Fönsterbyte till fönster med isolerglas
• Trapphusrenovering
• Renovering och omputsning av fasad
• Takrenovering och målning
• Ett nytt ventilationssystem installeras
• Elektroniskt låssystem (Aptus) för allmänna utrymmen
• Gårdsupprustning
• Garageupprustning
• Renovering av balkonger
• Tvättstugeupprustning

Åtgärdslista

Under samrådet har en åtgärdslista tagits fram. Den beskriver vad som ska göras under upprustningen. Åtgärdslistan, pdf

Illustrationskisser över gårdar

Illustrationsskiss över gård 4 och 5, pdf

Illustrationsskiss över gård 3, pdf

Illustrationsskiss över gård 2, pdf

Preliminär tidplan för upprustningen

Hus 1, Drakenbergsgatan 61-65 och Lignagatan 9-13
Huset byggs om under hösten 2017 till sensommaren 2018
Hela huset evakueras och byggs om under 10-12 månader

Hus 2, Drakenbergsgatan 53-59
Huset byggs om december 2016 till hösten 2017
Hela huset evakueras och byggs om under 10-12 månader

Hus 3, Drakenbergsgatan 45-51
Huset byggs om under 2016
Hela huset evakueras jan-feb 2016 och byggs om under 10-12 månader

Hus 4, Drakenbergsgatan 37-43
Huset är färdigombyggd och återflytt har skett

Hus 5, Drakenbergsgatan 29-35
Huset är färdigombyggd och återflytt har skett.

Garage

Garaget byggs om under tiden 2014-2017. Därefter kommer Stockholm parkering ansvara för uthyrning och drift.

Kontaktpersoner:

Evakuerings och ersättningsfrågor:
Ombyggnadskoordinator, bostäder Rosita Samuelsson telefon 08-508 373 34 och Lisa Carlsson telefon 08-508 371 52 och lokaler Ingela Åskog tel 08-508 369 16 

Tekniska frågor:
Projektledare, Johan Lundqvist tel 08-508 371 22 

Förvaltningsfrågor:

Bovärd, Rawa Jalall via Kundcenter tel 0771-318 318
Förvaltare, Tatiana Fica tel 08-508 368 14

Tyck till om sidan