Pågående ombyggnationer

Många av våra miljonprogramshus har behov av upprustning. Här kan du se våra pågående upprustningar samt tider för planerade åtgärder. Alla tider är preliminära.

Innan ombyggnation kallas samtliga hyresgäster till ett informationsmöte och samråd, läs mer under rubriken Samråd vid ombyggnad. 

Några av våra största projekt kan du läsa om under respektive kvarter. 

Järva

På Järva arbetar vi för att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Här pågår sedan många år tillbaka ett omfattande upprustningsarbete av våra hus och området. Upprustning fortsätter de kommande åren.

Vår vision 

Järvaområdet ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Det ska vara en attraktiv del av Stockholm, med gott rykte och bra anseende.

Målsättningen är att göra Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Järvabornas medverkan välkomnas.   

Detta är vad Svenska Bostäder vill åstadkomma på Järva

- Fastighetsförvaltning i toppklass
- Minskad brottslighet och ökad trygghet
- Mångfald och minskad segregation
- Väl fungerande stadsdelar
- Högt anseende och status