Pågående ombyggnationer

Cirka 60 procent av våra fastigheter är byggda mellan 1950 och 1974. Därför har vi välfungerande underhållsprogram för att hålla husen i gott skick.

Parallellt med underhållsarbetet, fortsätter vi att satsa på större, sammanhållna ombyggnadsprojekt. Efter samråd med de boende kan till exempel stambyten, tak, fasader, gemensamma utrymmen och gårdar ingå. Vi utför alla nödvändiga åtgärder i en och samma fastighet efter att ha evakuerat hyresgästerna.

Några av våra största projekt kan pågå under flera år som t ex kvarteren:

  • Drakenberg på Södermalm
  • Pyramiden på Södermalm
  • Storholmen i Vårberg
  • Hedvig i Spånga 

Tyck till om sidan