Evakuering

Under tiden en ombyggnad/upprustning pågår blir du som hyresgäst evakuerad. Det innebär att du får en tillfällig bostad, evakueringslägenhet, i närområdet. En ombyggnadskoordinator tar kontakt med dig i god tid innan du ska flytta till evakueringslägenheten.

Tillfällig bostad

Vid en ombyggnad kan du välja att antingen få en tillfällig bostad från Svenska Bostäder eller ordna eget boende. I god tid innan det är dags att flytta tar en ombyggnadskoordinator kontakt med dig och går igenom dina behov. De ansvarar för kontakten med dig under hela tiden.

Flytten

Svenska Bostäder står för flyttfirma vid flytten till både eget boende och en tillfällig bostad (evakueringslägenhet).

Flyttfirman hjälper till med ner och uppackning vid behov

Om du själv har ordnat med flytten, betalas ett schablonbelopp ut. Beloppsstorleken beror på hur stor lägenheten är.

Hyran

Hyran betalas för den lägenhet som har lägst hyra av din lägenhet eller evakueringslägenheten.

Ordnar du eget boende blir det hyresfritt under tiden.

När evakuering sker kommer ersättning med ett engångsbelopp betalas ut. Ersättningen betalas för all merkostnad för dig som hyresgäst vid evakuering och återflytt, t ex kostnad för flytt/återflytt av tele och post, samt andra kostnader som uppstår vid en flytt.

Tyck till om sidan