Ombyggnad och renovering

Cirka 60 procent av våra fastigheter är byggda mellan 1950 och 1974. Därför har vi välfungerande underhållsprogram för att hålla husen i gott skick.

Vårt dotterbolag Stadsholmen äger, rustar upp och förvaltar hus med stora antikvariska värden. Det är ett unikt uppdrag med speciella krav på byggnadsvård.

Stora ombyggnadsprojekt i hög takt

Vi fortsätter att satsa på större ombyggnadsprojekt i hög takt. När vi bevarar, skapar nytt och återskapar lägger vi stort fokus på trygghet, energi och tillgänglighet.

Vi sparar energi och renoverar hissar

Varje år gör vi en mängd planerade underhållsinsatser på fasader, fönster, tak, balkonger, hissar, gårdar och installationer. Vi lägger fokus på att spara energi, till exempel fönsterbyten och tilläggsisolering. Vi bygger om många hissar och anpassar dem till dagens standard.

Vi satsar också på att öka tryggheten och säkerheten.

Vi tar ett helhetsgrepp vid renovering

Parallellt med underhållsarbetet, fortsätter vi att satsa på större, sammanhållna ombyggnadsprojekt. Efter samråd med de boende kan till exempel stambyten, tak, fasader, gemensamma utrymmen och gårdar ingå. Vi utför alla nödvändiga åtgärder i en och samma fastighet efter att ha evakuerat hyresgästerna.

Även om hyresgästerna bor kvar tar vi samma helhetsgrepp, men utför då åtgärderna under en följd av år.

Tyck till om sidan