Ombyggnad och renovering

En stor del av våra fastigheter är byggda mellan 1950 och 1974. Därför genomför vi en systematisk upprustning av våra bostäder. Resultatet syns tydligt i både hus och utomhusmiljöer. Vår ambition är att ta ett helhetsgrepp på alla fastigheter, kvarter och stadsdelar.

Vi tar ett helhetsgrepp vid renovering

Parallellt med underhållsarbetet, fortsätter vi att satsa på större, sammanhållna ombyggnadsprojekt. Efter samråd med de boende kan till exempel stambyten, tak, fasader, gemensamma utrymmen och gårdar ingå. Vi utför alla nödvändiga åtgärder i en och samma fastighet efter att ha evakuerat hyresgästerna.

När vi bevarar, skapar nytt och återskapar lägger vi stort fokus på trygghet, energi och tillgänglighet.

Vi sparar energi och renoverar hissar

Varje år gör vi en mängd planerade underhållsinsatser på fasader, fönster, tak, balkonger, hissar, gårdar och installationer. Vi lägger fokus på att spara energi, till exempel fönsterbyten och tilläggsisolering. Vi bygger om många hissar och anpassar dem till dagens standard.

Vi satsar också på att öka tryggheten och säkerheten.