Värdering

Under vecka 45 inleds värderingar av de fastigheter, där en godkänd intresseanmälan gällande ombildning har kommit in. Värderingarna kommer att genomföras successivt med start i de fastigheter där intresseanmälan inkommit först.

I några av de stadsdelar där Stockholms stad har gett möjlighet att ombilda finns det fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut.

I Skärholmen och Sätra innebär detta att värderingar skjuts upp tills vidare för att garantera en rättvis och öppen ombildningsprocess. Efter årsskiftet, då tiden för att lämna in intresseanmälningar gått ut, kommer en utvärdering att göras inför det fortsatta arbetet med värderingar.