Ombildning till bostadsrätt

Enligt ägardirektiven för 2019 gav de allmännyttiga bostadsbolagen boende i ytterstaden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Sista dag för att inkomma med intresseanmälningar var den 31 december 2019.

Entré vid Karusellvägen

Ombildning på de boendes initiativ

Det är viktigt att all eventuell ombildning ska ske på de boendes initiativ. Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en möjlighet, inte ett krav. Det är hyresgästerna i fastigheten som bestämmer om man vill ombilda eller inte.

31 december 2019 var sista datum för att inkomma till hyresvärden med en komplett och godkänd intresseanmälan om ombildning.

Ett antal villkor har utarbetats för att säkerställa en trygg process som exempelvis att:

 • Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
 • Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
 • Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
 • För att kunna tacka ja till ett erbjudande om att köpa fastigheten måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta ja vid en så kallad köpestämma.
 • Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.
 • Stockholms stad och bostadsbolagen har ingen relation till ombildningskonsulter som eventuellt kontaktar boende.

Beslut taget om vilka fastigheter som får möjlighet att ombilda

I några av de stadsdelar där Stockholms stad har gett möjlighet att ombilda finns det fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut. Den 3 mars gav Stockholms stad besked om vilka fastigheter som i första hand nu har möjlighet att ombilda till bostadsrätt.

Hos Svenska Bostäder kommer 11 föreningar med totalt 913 lägenheter att erbjudas köp till att börja med. Det gäller:

 • Säteritaket 2, Hässelby gård, 97 lägenheter
 • Tapetrabatten 2, Hässelby gård, 169 lägenheter
 • Tungstenen 5, Grimsta, 72 lägenheter
 • Neonet 1, Grimsta, 104 lägenheter
 • Silvret 2, Grimsta, 119 lägenheter
 • Uranet 1, Grimsta, 180 lägenheter
 • Bäverpälsen 2, Rågsved, 35 lägenheter
 • Bäverungen 3, Rågsved, 18 lägenheter
 • Bäverfällan 4, Rågsved, 47 lägenheter
 • Bäverfällan 6, Rågsved, 18 lägenheter
 • Näringsministern 1, Bagarmossen, 54 lägenheter

Vad händer nu med de fastigheter som får ombilda?

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB beslöt den 12 oktober att godkänna sammanlagt tio månaders betänketid. Föreningar som önskar förlängd betänketid ska anmäla detta till hyresvärden innan tidigare medgiven betänketid går ut.

Vad händer med de som inte får ombilda nu?

Om någon av de föreningar som gått vidare i processen tackar nej, eller av någon annan anledning inte fullföljer ombildningen, tillämpas den turordning som finns och som är baserad på det datum föreningarnas intresseanmälningar blev godkända. De föreningar som står näst på tur kommer vid en sådan situation tas in i processen med möjlighet till ombildning.

Hur fort kan föreningen få besked?

Det går inte att säga, men en ombildningsprocess tar i normala fall cirka ett år. Beroende på vilken plats man har i kön i området, kan det ta olika lång tid. I några av de stadsdelar där Stockholms stad har gett möjlighet att ombilda finns det fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut.

Mer information

På Stockholms stads webbplats finns mer detaljerad information om möjligheten till ombildning till bostadsrätt, samt hur ombildningsprocessen går till.

Gå till stockholm.se/ombildning

Converting tenancy to owner-occupied apartments

Frågor och svar ombildning

KATEGORIER: Boendeform Bostad

KATEGORIER: Boendeform Bostad