Ombildning

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har i uppdrag från ägaren Stockholm Stadshus AB att ge möjlighet för boende i utvalda ytterstadsområden att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska inledas.

Information om ombildning 

I början av vecka 21 kommer berörda hyresgäster att få information om möjligheten till ombildning via brev. Läs mer på Stockholms stads webbplats. 

Gå till stockholm.se/ombildning

Converting tenancy to owner-occupied apartments

Frågor och svar ombildning

KATEGORIER: Boendeform Bostad

KATEGORIER: Boendeform Bostad