Ombildning

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har i uppdrag från ägaren Stockholm Stadshus AB att ge möjlighet för boende i utvalda ytterstadsområden att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska inledas.

Information om ombildning 

Vi har nu skickat ut information om möjlighet till ombildning till de hyresgäster som berörs. För Svenska Bostäder gäller det dessa fastigheter

Här kan du se Svenska Bostäders ombildningsärenden så här långt. 

Läs mer om ombildning 

På Stockholms stads webbplats hittar du samlad information om ombildningen på svenska och engelska. 

Gå till stockholm.se/ombildning

Converting tenancy to owner-occupied apartments

Frågor och svar ombildning

KATEGORIER: Boendeform Bostad

KATEGORIER: Boendeform Bostad