Ombildning

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har i uppdrag från ägaren Stockholm Stadshus AB att ge möjlighet för boende i utvalda ytterstadsområden att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska inledas. I maj kommer berörda hyresgäster att få information om möjligheten till ombildning.

Information om möjlighet till ombildning kommer i maj

Innan en information om möjligheten till ombildning kan gå ut måste det fattas formella beslut i koncernstyrelsen (18 mars) och i bostadsbolagens styrelser (Familjebostäder 9 april, Stockholmshem 23 april, Svenska Bostäder 25 april).

Frågor och svar ombildning

KATEGORIER: Boendeform Bostad

KATEGORIER: Boendeform Bostad

KATEGORIER: Boendeform Bostad

Tyck till om sidan