Ombildning

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har i uppdrag från ägaren Stockholm Stadshus AB att ge möjlighet för boende i utvalda ytterstadsområden att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska inledas.

Information om ombildning 

Här hittar du alla godkända ombildningsärenden. Observera att sista dag för att inkomma med intresseanmälningar var den 31 december 2019.

Läs mer om ombildning 

På Stockholms stads webbplats hittar du samlad information om ombildningen på svenska och engelska. 

Gå till stockholm.se/ombildning

Converting tenancy to owner-occupied apartments

Frågor och svar ombildning

KATEGORIER: Boendeform Bostad

KATEGORIER: Boendeform Bostad