Snö och is

Vi tycker att det ska vara lätt och säkert att ta sig fram till våra fastigheter även på vintern. Därför snöröjer och halkbekämpar vi både på vardagar och helgdagar, tidigt som sent på dygnet.

Vi snöröjer så snabbt som möjligt

Våra entreprenörer röjer snö med maskin och skottar för hand på marken runt våra fastigheter. Vid stora snöfall på kort tid kan det ta ett tag innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden.

Våra utrycknings- och snöröjningsfordon behöver kunna komma fram – blockera därför inte vägar och gångvägar.

Parkeringsplatser

Våra entreprenörer röjer infarter till parkeringar och ser till att man kommer fram till parkeringsplatserna. Däremot ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsplats om du hyr en av oss.

Snö och is inom fastigheten

Vi försöker alltid röja så snabbt och bra som möjligt. När vi röjt bort snön sandar vi isiga gångvägar och trappor. Kontakta Kundcenter om du upptäcker att det ligger kvar snö och is utanför din entréport eller på gården.

Anmäl istappar till istappstelefonen

Under vintern kan det bli bekymmer med istappar och snö som faller från taken. Vi kontrollerar våra fastigheter och kallar in särskilda takskottare när det behövs. Om du ändå ser farliga istappar eller överhäng med snö – ring till istappstelefonen: 020-47 82 77 (öppet dygnet runt) eller anmäl på istappstelefonen.se.

Snö och is på trottoarer och gator

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av stadens trottoarer och gator. Felanmäl här eller ring 08-651 00 00. 

Vid snöröjningen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik samt de stora trafiklederna. Fokus ligger också på framkomlighet för bland annat utryckningsfordon. Under pågående snöfall prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. När det snöar kraftigt och ihållande försenas snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator. Se en film om hur snöröjningen prioriteras på Stockholm stads webbplats

Tyck till om trafik- och utemiljön

I Tyck till-appen kan du lämna dina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Genom att använda telefonens GPS-funktion är det lätt att ange plats direkt i appen. Du kan även bifoga bilder för att beskriva ditt ärende. Du väljer själv om du vill få återkoppling via mejl eller om du vill vara anonym.

Frågor och svar

KATEGORIER: Halka Vinter

KATEGORIER: Vinter