Snö och is

Vi tycker att det ska vara lätt och säkert att ta sig fram till våra fastigheter även på vintern. Därför snöröjer och halkbekämpar vi både på vardagar och helgdagar, tidigt som sent på dygnet.

Snötäckt cykel

Vi snöröjer så snabbt som möjligt

Våra entreprenörer röjer snö med maskin och skottar för hand på marken runt våra fastigheter. Vid stora snöfall på kort tid kan det ta ett tag innan maskinerna och snöskottarna hinner runt till alla områden.

Våra utrycknings- och snöröjningsfordon behöver kunna komma fram – blockera därför inte vägar och gångvägar.

Parkeringsplatser

Våra entreprenörer röjer infarter till parkeringar och ser till att man kommer fram till parkeringsplatserna. Däremot ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsplats om du hyr en av oss.

Snö och is inom fastigheten

Vi försöker alltid röja så snabbt och bra som möjligt. När vi röjt bort snön sandar vi isiga gångvägar och trappor. Kontakta Kundcenter om du upptäcker att det ligger kvar snö och is utanför din entréport eller på gården.

Snö och is på trottoarer och gator

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av stadens trottoarer och gator. Felanmäl här eller ring 08-651 00 00. 

Anmäl istappar till istappstelefonen

Under vintern kan det bli bekymmer med istappar och snö som faller från taken. Vi kontrollerar våra fastigheter och kallar in särskilda takskottare när det behövs. Om du ändå ser farliga istappar eller överhäng med snö – ring till istappstelefonen: 020-47 82 77 (öppet dygnet runt) eller anmäl på istappstelefonen.se.

Frågor och svar

KATEGORIER: Vinter

KATEGORIER: Halka Vinter

Tyck till om sidan