Avfall och återvinning

Om du sorterar dina sopor kan det mesta komma till nytta igen. Ibland blir det energi, ibland används det för att ta fram nya produkter. Du gör en stor insats för miljön när du sorterar avfallet.

Hushållsavfall soppåse

Hushållsavfall

Hushållsavfall är de sopor som blir över när du har sopsorterat.

Matavfall

Matavfall

Svenska Bostäder arbetar för att erbjuda alla hyresgäster möjlighet att sortera ut sitt matavfall de kommande åren. Läs mer om hur du kan sortera ditt matavfall.

Två unga killar sorterar pappersförpackningar i en miljöstuga

Förpackningar och tidningar

I närmaste miljöstuga kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar och reklamblad.

Kärl för grovavfall i miljöstuga

Grovsopor

Grovsopor är avfall som kan förekomma i ett hem men som är för stort eller tungt för att läggas i soppåsen.

Miljöfarligt avfall

Farligt avfall och kemikalier

Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Man lämnar in en påse textilier i en insamlingskärl

Kläder och textilier

Genom att organisationen Human Bridge får ställa sina insamlingskärl för textilier på vår mark erbjuder vi dig möjlighet att lämna textilier till insamling.

Brödrost, cd-spelare och fjärrkontroll

Elavfall

I de flesta av Svenska Bostäders miljöstugor kan du lämna mindre elavfall. Alla saker som har sladd eller batteri räknas som elavfall. Även lågenergilampor, glödlampor och lysrör hör till elavfall.

Frågor och svar

KATEGORIER: Återvinning Avfallshantering

KATEGORIER: Sopor Avfallshantering

KATEGORIER: Sopor Avfallshantering

Tyck till om sidan