Förpackningar och tidningar

Källsortera regelbundet ditt avfall i närmaste miljöstuga. Då kan avfallet användas till energi eller för att ta fram nya produkter.

Två unga killar sorterar pappersförpackningar i en miljöstuga

Vad kan du sortera i miljöstugan?

I din miljöstuga kan du oftast sortera:

 • färgade glasförpackningar
 • ofärgade glasförpackningar
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • pappersförpackningar (kartong och wellpapp)
 • tidningar och returpapper
 • elavfall
 • grovavfall

I de flesta miljöstugor kan du också lämna glödlampor och lågenergilampor. Det finns en batteriholk där du kan lägga alla typer av småbatterier. Undantaget är bilbatterier som du lämnar till kommunens återvinningscentraler eller till stadens miljöstation.

Varför ska du källsortera?

Allt du lämnar i miljöstugan kommer till nytta. När du källsorterar sparas stora mängder råvaror och energi. Både du och miljön vinner på återvinning!

Visste du att...

 • Glas kan återvinnas hur många gånger som helst
 • Glasflaskor kan bli isolering eller en vacker vas
 • Metallburkar kan bli en ny bil eller verktyg
 • En återvunnen metallburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn
 • Plastförpackningar kan återvinnas 7 gånger
 • Plastförpackningar kan blir till en diskborste eller en blomkruka
 • Tidningar kan bli till hushålls- och toalettpapper