Lokalhyra och betalning

Betala lokalhyran kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat. Hyreslagen säger att hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början.

Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura.

E-faktura – bäst för miljön

Om du väljer e-faktura får du hyresavin elektroniskt till din internetbank. Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. Kontakta din bank om du har frågor.

Autogiro

Om du väljer autogiro dras hyran varje kvartal automatiskt från ditt bankkonto. Du får en hyresavi så att du kan kontrollera belopp och dag när hyran dras. Autogiro är gratis.

Internet

Du kan också betala hyran på Internet till Svenska Bostäders postgiro eller bankgiro. Ange alltid OCR-numret som finns på inbetalningskortet. Det hittar du också när du loggar in under Dina hyresavier. Vi behöver numret för att se att betalningen kommer från dig.

Plusgiro: 81 90 01-9
Bankgiro: 577-4039

Dina hyresavier

Den här sidan är till för dig som hyresgäst. Logga in med ditt avtalsnummer och lösenord.