Här hittar du coronainformation

Här har vi samlat information som du som lokalhyresgäst kan skriva ut och sätta upp i din lokal, för att följa den nya pandemilagen och bidra till minskad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter kopplade till pandemilagen så det är viktigt att du följer det som gäller för just din verksamhet. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Skriv ut och sätt upp

Nedan har vi samlat information från Region Stockholm som du kan skriva ut och sätta upp i din lokal. Vi har även tagit fram en skylt för max antal personer i lokalen som du kan skriva ut, fylla i och sätta upp.

Bakgrund

Den 8 januari beslutade riksdagen om en tillfällig pandemilag för att hindra smittspridningen av covid-19. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning kallad begränsningsförordningen.

Förordningen har rättsligt bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Förordningen gäller från och med söndagen den 10 januari 2021.