Får man någon utbildning som volontär?

Varje år deltar volontärerna i utbildning under en dag. Hittills har volontärerna genomfört utbildning inom bland annat brottsförebyggande arbete och kompetensutveckling kring brandskydd.