Varför inför ni Stockholmshyra?

Dagens hyressättning är inte konsekvent och inte heller tillräckligt anpassad för Stockholms förutsättningar. Med systematisk hyressättning blir det tydligare för hyresgästerna vad som påverkar hyran. Vi får en mer konsekvent tillämpning av det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga att likvärdiga lägenheter har lika hyra.