Vad kommer avgöra hyran?

Med Stockholmshyra är det fem olika egenskaper som kommer att avgöra hur hyran sätts:

  • Storleken. Antalet rum och kvadratmeter.
  • Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.
  • Standard på fastigheten. Om fastigheten är upprustad eller inte.
  • Läget och området.
  • Förvaltningskvalitet och service.

Stockholmshyra utgår från gällande lagstiftning. I arbetet har bolagen och Hyresgästföreningen även tittat på branschpraxis och nationella rekommendationer. Vi har genomfört en omfattande telefonundersökning med boende i Stockholm om vad de värderar i sitt boende. Vi har även tittat på lösningar och erfarenheter från andra svenska städer som redan har infört systematisk hyressättning.