Vad innebär Stockholmshyra för mig som hyresgäst?

Införandet av Stockholmshyra kommer att starta under 2020 och ske etappvis under en period om sex år. En lägenhet kommer med det nya sättet att sätta hyror kunna få antingen oförändrad (fryst) eller höjd hyra.

Vi och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs. Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar. När arbetet med Stockholmshyra är avslutat, någon gång under 2020, kommer du att få information om hur din hyra kommer att påverkas.