Vad innebär Stockholmshyra för mig som hyresgäst?

Införandet av Stockholmshyra kommer att starta tidigast hösten 2021 och ske etappvis under en period om sex år. En lägenhet kommer med det nya sättet att sätta hyror kunna få antingen oförändrad (fryst) eller höjd hyra.

Bostadsbolagen och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs, till följd av Stockholmshyra. Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar.