Vad händer med de årliga hyresförhandlingarna?

De årliga hyresförhandlingarna mellan parterna pågår som tidigare och sker utöver Stockholmshyra.