Kommer alla lägenheter att omfattas?

Nej, vissa fastigheter är undantagna. Detta gäller exempelvis hus som är byggda 2011 eller senare samt kollektiv-, grupp- och studentbostäder. Även ett antal fastigheter som är hyressatta med så kallade presumtionshyra eller där bostadsbolagen ensidigt satt hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen är undantagna.