Kommer alla lägenheter att omfattas?

Nej, vissa fastigheter kommer att vara undantagna; Hus som är byggda 2011 eller senare och kollektiv-, grupp- och studentbostäder. Även ett antal fastigheter som är hyressatta med s k presumtionshyra eller där Svenska Bostäder ensidigt satt hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen är undantagna. Hyresgäster som bor i lägenheter som ingår i överenskommelsen får ett brev i december, se länk.