Hur och när får jag reda på om min hyra kommer påverkas?

2020 inleddes nästa fas av projektet. Praktiska förberedelser pågår i bostadsbolagen inför ett genomförande. Bland annat kommer vi testa det verktyg som tagits fram med verklig data för att få en bild av den framtida hyresstrukturen, säkra att insamlad data är korrekt och att vi har en förvaltningsbar metod för insamling och uppdatering av systemet.

Förhandlingarna med hyresgästföreningen kommer att återupptas upp så snart det finns stabila underlag för hur hyressättningen påverkas. Som hyresgäst kommer du informeras om hur detta påverkar din lägenhet i god tid innan en förändring av hyran sker. Du kommer också att få en lägenhetsdeklaration som beskriver din lägenhets olika egenskaper.