Hur kommer det att fungera med tillval och Stockholmshyra?

Vår utgångspunkt är att de flesta typerna av tillval inte kommer att påverkas av Stockholmshyra.

Det finns två olika slags tillval för hyresgäster hos bostadsbolagen:

Ett som man betalar av över tid (t ex för spismodeller och kyl- och frysmodeller) och som ligger utanför grundhyran. Om man gjort ett sådant tillval kan hyresgästen se det på sin hyresavi. Vår utgångspunkt är att den här typen av tillval inte kommer att påverkas av Stockholmshyra.

Ett annat slags tillval är så kallat permanent tillval (t ex en säkerhetsdörr) som du eller en tidigare hyresgäst har gjort på lägenheten. Den här posten syns inte på hyresavin utan ligger inbakad i grundhyran. Stockholmshyra kommer att baseras på grundhyresbeloppet och några permanenta tillval kommer ingå i den nya hyran.