Vi har blivit kontaktade av en ombildningskonsult, har Svenska Bostäder någon relation med den firman?

Nej, vare sig Svenska Bostäder eller vårt moderbolag Stockholm Stadshus AB har någon relation med ombildningskonsulter. Att ta stöd av en ombildningskonsult i en ombildningsprocess är en tjänst som en bostadsrättsförening själv fattar beslut om och köper in.