Vad krävs för att ombilda?

Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska påbörjas. Att pröva en ombildning till bostadsrätt är en process som omfattas av bestämmelser och krav. På Stockholms stads webbplats kan du läsa om alla stegen i en ombildning.