Vad krävs för att ombilda?

Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska påbörjas. Att pröva en ombildning till bostadsrätt är en process som omfattas av bestämmelser och krav. All information om detta kommer att finnas tillgänglig på webben i maj. Här följer några viktiga grundprinciper:

  • Bildande av bostadsrättsförening. För att bilda en bostadsrättsförening måste först en styrelse formeras, stadgar antas och föreningen registreras hos Bolagsverket.
  • Intresseanmälan. Bostadsrättsföreningen ska göra en intresseanmälan till Svenska Bostäder. För att bolaget ska behandla anmälan krävs attminst 50 procent av de boende skriftligen intygat sitt intresse för en ombildning..
  • Erbjudande från Svenska Bostäder. Efter godkänd intresseanmälan tar Svenska Bostäder fram ett erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningen. Erbjudandet grundas på en affärsmässig marknadsvärdering av fastigheten, genomförd av oberoende värderare. Svenska Bostäders styrelse fattar beslut om erbjudandet.
  • Betänketid. De bostadsrättsföreningar som erbjuds att förvärva fastigheten har tre månader på sig att tacka ja eller nej, med möjlighet till ytterligare tre månaders betänketid.
  • Krav för ombildning. För att en ombildning ska kunna ske krävs att 2/3 av de boende röstar för ombildningen vid en så kallad köpestämma. Det krävs även tecknade förhandsavtal som visar att minst 50 procent av de boende har för avsikt att köpa sin bostadsrätt.