Vad händer efter att bostadsrättsföreningen har lämnat in intresseanmälan för ombildning?

Första steget är det genomförs en värdering av fastigheten. Efter detta tar bostadsbolagets styrelse ställning till om ett erbjudande ska lämnas till föreningen eller inte, samt de huvudsakliga villkor som ska gälla för en eventuell försäljning.

Om två tredjedelar av hyresgästerna beslutar sig för att köpa så blir bostadsrättsföreningen ägare av fastigheten och de tar då över hyresvärdsansvaret för er lokal. Om bostadsrättsföreningen inte vill köpa blir det ingen ombildning och ditt avtal med oss fortsätter som tidigare.