Vad gäller för kommersiella lokaler i en fastighet som anmält intresse för ombildning?

Vid en eventuell försäljning blir bostadsrättsföreningen hyresvärd.