Får jag och mina grannar ombilda våra hyresrätter till bostadsrätter?

I stadens budget för 2019 fastslog den politiska majoriteten att ombildning ska vara möjligt i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd. 

I slutet av maj gick information ut via brev till de hyresgäster som berörs av ombildningen.