När får jag information från Svenska Bostäder?

Om och när hyresgästerna i en fastighet beslutar sig för att köpa informerar vi berörda lokalhyresgäster.